کتاب‌های اکرم

تصاویر برگرفته از هشتگ‌های #اکرم_پدرام_نیا و #akrampedramnia از ایستاگرام است.

زمستان تپه‌های سوما

The Winter of Suma Hills
زمستان تپه‌های سوما

رمان

Ziggurat

Ziggurat
زیگورات

رمان

نفیر کویر

The Cry of the Desert
نفیر کویر

رمان

Reading Psychology

Reading Psychology
روان‌شناسی خواندن

آثار پژوهشی

Adolescent Psychology

Adolescent Psychology
روان‌شناسی نوجوان

آثار پژوهشی