ترجمه‌ها

Ulysses

Ulysses By James Joyce
یولسیز اثر جیمز جویس

رمان

Lolita

Lolita By Vladimir Nabokov
لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف

رمان

لطیف است شب

Tender Is the Night By F. Scott Fitzgerald
لطیف است شب اثر اف. اسکات فیتزجرالد

رمان

Clara Callan

Clara Callan By Richard B. Wright
کلارا اثر ریچارد رایت

رمان

Gilgamesh

Gilgamesh By Joan London
گیلگمش اثر جون لندن

رمان

Failed States By Noam Chomsky

Failed States By Noam Chomsky
دولت‌های فرومانده اثر نوام چامسکی

آثار پژوهشی