موضوع‌های اجتماعی

اکرم

علل بحران اقتصادی اروپا

اکتبر ۲۰۱۲
اکرم پدرام‌نیا

اکرم

پس از نولیبرالیسم: سوسیال دموکراسی یا سوسیالیسم؟

ژوئيه ۲۰۱۲
اکرم پدرام‌نیا

Blogger

اصلاح ژنتیکی، سود و زیان آن

مارس ۲۰۱۲
اکرم پدرام‌نیا

Blogger

اکنون یا هرگز

مارس ۲۰۱۱
اکرم پدرام‌نیا

Blogger

چرا سرمایه‌داری به وارد کردن شوک بر مردم و ایجاد بهت و وحشت در میان آن‌ها نیاز دارد؟

نومی کلاین – ترجمه
نوامبر ۲۰۱۱
اکرم پدرام‌نیا

اکرم

هویت جنسی

مه ۲۰۱۰
اکرم پدرام‌نیا

Blogger

آیا آمریکا مشتاق رسیدن به فاشیسم نیست؟

کریس هجز- ترجمه
آوریل ۲۰۱۰
اکرم پدرام‌نیا

عراق

عراق، هفت سال پس از اشغال

مارس ۲۰۱۰
اکرم پدرام‌نیا

اکرم

از یمن تا دیترویت، و تحقیر دوباره ی شهروند ایرانی

مه ۲۰۱۰
اکرم پدرام‌نیا

Blogger

کژکاری‌های سازمان ملل

اکتبر۲۰۰۹
اکرم پدرام‌نیا

Blogger

درماندگی نئولیبرالیسم

مارتین هارت‌لندزبرگ – ترجمه
اکتبر۲۰۰۹
اکرم پدرام‌نیا

Blogger

بررسی علل روانی کرختی وجدان در برابر قوم‌کشی

ژانویه ۲۰۰۹
اکرم پدرام‌نیا

tv ad

خصوصی‌سازی ذهن

جری مندر- ترجمه
دسامبر ۲۰۱۲
اکرم پدرام‌نیا

هاوارد زین

به یاد هاوارد زین، تاریخ‌نگار مردمی

ژانویه ۲۰۱۱
اکرم پدرام‌نیا

اکرم

آرایش جدید شطرنج سیاسی ایران ـ آمریکا

دسامبر۲۰۰۷
اکرم پدرام‌نیا